Privatlivspolitik

Hos Arne Stubbe Automobiler A/S, overholder vi persondatalovgivningen. Ifølge loven skal vi oplyse dig om, hvordan vi behandler dine oplysninger f.eks. i forbindelse med at du køber eller sælger en bil, indgår en leasingaftale, en aftale om servicering eller værkstedsbesøg eller ønsker at modtage vores markedsføringsmateriale med information om vores egne produkter, services og gode tilbud.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af personoplysninger.

 

Hvilke personlige bliver indsamlet, og hvorfor vi indsamler det?

Vi behandler dine oplysninger til varetagelse af følgende overordnede formål:

 • Køb/salg af biler og leasing af biler

 • Servicering og værkstedsydelser

 • Markedsføring af vores ydelser, herunder som beskrevet i samtykketeksten, hvis du har givet samtykke til direkte markedsføring

 • Generelle formål som f.eks. overholdelse af gældende lovgivning, administration af vores kundeaftaler, statistik og for­retningsudvikling.

Vi indsamler oplysningerne fra dig og behandler blandt andet følgende kategorier af oplysninger:

 • Navn på ejer eller bruger af bilen.

 • E-mailadresse og/eller telefonnummer.

 • Oplysninger om købshistorik hos Forhandleren.

 • Oplysninger om din bil, f.eks. bilmodel og stamdata.

 • Informationer fra bilens IT/styreboks.

 • Informationer fra salg og servicering af bilen.

 • Informationer om forsikring af bilen.

 • Informationer fra serviceeftersyn og obligatoriske syn.

 • Informationer om finansiering af bilen.

 • Informationer fra førsalgsaktiviteter.

 • Informationer om åbning, læsning mv. af modtaget elektronisk markedsføring.

 Det juridiske grundlag for behandlingen af oplysningerne til brug for ovenstående formål er følgende:

 • Opfyldelse af en kontrakt, f.eks. kontrakt om køb eller salg af en bil, tegning af forsikringer hos forsikringsselskaber, aftaler om finansiering af biler med finansieringsinstitutter, booking og gennemførelse af værkstedsbesøg, mv. (Da­tabeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b).

 • Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig for oplysningerne (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c).

 • Samtykke i forhold til direkte markedsføring og profilering i forbindelse med markedsføring (Databeskyttelsesfor­ordningen art. 6, stk. 1, litra a). Oplysningerne kan i visse situationer også blive behandlet til andre formål og på baggrund af andre juridiske grundlag. Derfor kan du opleve, at oplysningerne i en vis grad kan blive behandlet fremadrettet, selvom samtykket evt, trækkes tilbage.

 • Interesseafvejning ift. at dokumentere overholdelse af lovgivningen (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

 • Interesseafvejning i forhold til at evaluere købs- og værkstedsoplevelser (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

 • Interesseafvejning i forhold til statistik (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

Medier

Persondata indsamles direkte fra dig, fra bilen og de transaktio­ner, som du gennemfører hos os samt fra forsikringsselskaber og finansieringsinstitutter.

Hvis du uploader billeder til webstedet, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på webstedet kan downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på webstedet.

Cookies

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år. Hvis du har en konto, og du logger ind på dette websted, vil vi opsætte en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accpeterer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og fjernes, når du lukker browseren. Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger "Husk mig", vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde. Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted. Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Hvem vi deler dine data med?

Vi videregiver dine personoplysninger til motorregistret, finansieringsselskaber, forsikringsselskaber, Skat m.v., som skal bruge dine oplysninger i forbindelse med bilkøb, finansiering, modtagelse af købesum, tegning af forsikring, leasingaftale m.v.

Hvor længe vi gemmer dine data?

Til brug for opfyldelse af kontrakter og tiltag forud derfor, opbevarer vi oplysningerne i overensstemmelse med forældelsesreglerne af civilretlige krav.

Til brug for markedsføring, opbevarer vi dine personoplysninger i den periode samtykket er gældende og i yderligere 3 år efter det til enhver tid senest udsendte markedsføringsmateriale.

Evalueringer m.v. opbevares i den periode det er nødvendigt for at analysere og evt. følge op individuelt, dog ikke læn­gere end 1 år fra gennemførelse af evalueringen.

Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumentation og iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger opbevares personoplysningerne så længe de er nødvendige ud fra lovhjemlede forældelsesregler for at ifalde straf.

Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationskø. For brugere som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer vi også den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

Hvilke rettigheder har du over dine data?

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger. Herunder visse ret­tigheder, som retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlin­gen og videregivelse af personoplysningerne.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontaktinformation

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger og/eller dine rettigheder i forbindelse hermed, er du velkommen til at kontakte vores afdelinger.

Ballerup/Måløv

Måløv Byvej 7

2750 Ballerup

Tel.: 44 97 21 70

Mail: stubbe@stubbe.dk

 

Roskilde

Betonvej 2

4000 Roskilde

Tel.: 46 33 04 00

Mail: stubbe@stubbe.dk